Our Latest Service

On our YouTube Channel

Eaglais Air-loidhne Gàidhlig

An t-seirbheis as ùire againn

Sunday 26 April 2020

Preacher: Roddy John MacLeod

Psalms:  Bria Mason, Adam Dahmer

Gaelic Service, 26 April 2020

English Service:

Robert McFarlane, Reader

Robert McFarlane -26 April 2020

Sunday 19 April 2020

Preacher: Prof. Donald Meek

Psalms: Adam Dahmer

1. Salm 91.1-3Adam Dahmer
2. SermonDonald Meek
3. Salm 107.1-6Adam Dahmer

Easter Sunday 2020

Preacher: Dr. Duncan Sneddon, Gaelic Development Officer

1 Fàilte agus Ùrnaigh
1 Welcome and Prayer
2_Nach_cluinn_thu_an_ceòl_ud_(Liam_Alas
2 Isaiah 53 (Eng)
3 Isaiah 53 (Gàidhlig)
3 John 20. 1 - 22
4 Eòin 20. 1 - 22
4 Sermon
5 Salm 118. 19 - 26 (Adam Dahmer)
5 Lord's Prayer and Blessing
6 Searmon
7 Ìosa Crìosd am Fìrean (Bria Mason).
8_Ùrnaigh_an_Tighearna__agus_Beannachad

Soloists: Liam Alastair Crouse, Adam Dahmer and Bria Mason.

Good Friday 2020

Preacher: Dr Duncan Sneddon

[1] Eòin 19. 16 - 42 (Gàidhlig)
[2] Meòrachadh (Gàidhlig)Duncan Sneddon
[1] John 19. 16 - 43 (English)
[2] Reflection (English)Duncan Sneddon

Sunday 5 April 2020

Prof. Donald Meek

Preacher: Prof. Donald Meek

Psalms: Adam Dahmer

Soloist:  Bria Mason

Salm 16.5-9 KentuckyAdam Dahmer
O Iosa Bi N ComhnuidhBria Mason
Salm 34.7-10 Kentucky NewAdam Dahmer

Sunday 22 March 2020

1. Fàilte agus ùrnaigh
2. Genesis 32. 22 - 32
3. Lùcas 18. 1 - 14
4. Taisbeanadh 5. 1 - 8
5. Ùrnaigh
6. Searmon
7. Urnaigh an Tighearna
8. Am Beannachadh

Dr. Duncan Sneddon, Gaelic Development Officer

1. Welcome and Prayer
2. Genesis 32. 22 - 32 (Eng)
3. Luke 18. 1 - 14 (Eng)
4. Revelation 5. 1 - 8 (Eng)
5. Prayer (Eng)
6. Sermon (Eng.)
7. The Lord's Prayer (Eng)
8. Benediction (Eng)
youtube-icon.png

300 St Vincent Street Glasgow Scotland G2 5RU

©2020 BY ST COLUMBA GAELIC CHURCH OF SCOTLAND, GLASGOW.

Scottish Charity Number SC006342           CCLI Licence 1207753