top of page

Our Latest Service

On our YouTube Channel

Eaglais Air-loidhne

An t-seirbheis as ùire againn

New Gaelic Hymn:

Laoidh ùr anns a ’Ghàidhlig:

Laoidh ùr le Dòmhnall E.  Meek

Air a sheinn le Bria Mason

(Air fonn: Hyfrydol)

New webcast of a well loved hymn translated into Gaelic:

Laoidh air a sheinn sa Ghàidhlig le Fearghas Rothach  (Air fonn: Converse)

Fergus Munro sings "Nach Gràsmhor e" by Gilleasbuig Farquharson:

Laoidh air a sheinn sa Ghàidhlig le Fearghas Rothach  (Fonn: For a' that)

American Revival Hymn translated into Gaelic:

Laoidh ath-bheothachadh Ameireagaidh: A' Caismeachd gu Sion (Marching to Zion). Eadar-theangachadh leis an Urr. Ruairidh Dòmhnallach.

bottom of page